2024-02-04 01:33:52

Plattform för sälj och marknadsföring

Sveriges första TP52-projekt leds av den erfarne kappseglaren Thomas Blixt, tidigare skeppare och projektledare för kundaktivitetsbåten i Volvo Ocean Race för Ericsson Racing Team.

Segling är en global sport och livsstil, förknippad med både njutning och äventyr, elitsport och miljötänkande, med kommersiella globala satsningar liksom med skön semestersegling. Men segling används också framgångsrikt i företagskommunikation för att skapa goda relationer, nå ut med budskap och påverka försäljningsresultaten i viktiga målgrupper.

Ett projekt med Blixt Pro Sailings avancerade kappseglare TP52 är unikt och erbjuder både upplevelser och en stark symbolik med den kommunikation man vill knyta den till, kundrelationer, intern kommunikation, varumärkesprofilering eller försäljning. Skepparen Thomas Blixt är Sveriges, och en av världens, främste kappseglande specialister på att stärka uppdragsgivarnas kundrelationer i seglingsprojekt.

I Ericssons senaste Volvo Ocean Race-projekt 2009-2010 beräknades ROI på investeringen till 4-6 gånger insatsen.