Kappseglingsbåt som plattform för kund- och personalaktiviteter

TP52 är den just nu mest avancerade havskappseglingsbåten. Den seglas i den ledande internationella serien Audi Med Cup och har topplaceringar i alla stora offshore regattor. TP52-båten är byggd helt i kolfiber och utrustad och utvecklad enligt den senaste utvecklingen inom offshore racing.

Sveriges första TP52-projekt leds av den erfarne kappseglaren Thomas Blixt, tidigare skeppare och projektledare för Ericssons kundaktivitetsbåt i Volvo Ocean Race. Nu erbjuds ni att ingå i ett spännande sälj- och marknadsföringsprojekt.

Segling är en global sport och livsstil, förknippad med både njutning och äventyr, elitsport och miljötänkande och med kommersiella satsningar liksom familjesegling. Ett projekt med en kappseglingsbåt har därför många positiva förtecken och erbjuder en stark symbolik med den kommunikation man vill knyta den till. I Ericssons senaste Volvo Ocean Race-projekt beräknades ROI på investeringen till 4-6 gånger insatsen.

Ett seglingsprojekt med TP52 utgör en perfekt plattform för företag och organisationer som vill skapa sig en spetsprofil inom sin bransch, som vill positionera sin verksamhet, stärka sitt varumärke eller öka sin försäljning. Den kan också användas för att t ex stärka intern företagskultur, genomföra teambuilding- och förändringsprocesser eller knyta viktiga kunder, eller partners närmare företaget/organisationen.

Under alla seglingsaktiviteterna kommer era kunder/anställda att få vara seglingsproffs för en dag och aktivt segla båten, styra, hissa och trimma seglen. Vi kommer att ta hand om kunderna som seglar från ankomst till hamnen till att de lämnar båten efter segling.

Vår erfarenhet av att planera, genomföra och marknadsföra seglingsprojekt som är knutna till företagsverksamheten är gedigen. Vi har arbetat med kund- och kappseglingsprojekt för företag som bl a SAPA, Gränges, SEB, Investor, Sony Ericsson och Ericsson . Vi kan därför skräddarsy projektet enligt partnerns önskemål och borga för att upplägget blir mycket framgångsrikt.

- Företaget lägger tillsammans med Thomas Blixt upp en plan för företagets planerade profilering, kund och säljaktiviteter.
- Företaget namnger och profilerar båten med logos
- Thomas Blixt ansvarar för att driva projektet, sköta all logistik kring segling och segelbåt, kundbokningar, catering, service och transporter.
- Företaget kan utnyttja båten under 80 dagar för säsongen 2011, inklusive tävlingar och transporter för
- Kund/Personal seglingar med upp till 12 st gäster
- Kappseglingsevenemang för att stärka varumärket och öka publicitet och spänning i projektet
- Presseglingar
- Under tävlingar kan kunder och partners delta med ett antal (6-8 st.) besättningsmän i varje tävling. Här kan partners/kunder/medarbetare få en unik inblick i hur offshorekappseglingar går till på en avancerad kappseglingsbåt
- Mellan destinationerna för kundseglingar och tävlingar kan partners också få möjlighet att segla med som transportbesättning (8 st.)

I vårt team finns också lång och gedigen kompetens inom PR och varumärkeskommunikation som kan användas för att effektivt utnyttja projektets fulla potential.

Lite fakta om TP52:an
Längd: 15,84 m
Bredd: 4,24 m
Djupgående 3,21 m
Vikt 7500 Kg
Storsegel 95 m2
Fock 65 m2
Spinn 260 m2
Maxfart 22 knop